Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen in de basisschoolleeftijd, die op een bepaald moment van hun leven extra hulp kunnen gebruiken. kaarten Het kind is bijvoorbeeld erg onzeker, kan slecht omgaan met een bepaalde ziekte of situatie, heeft vaak ruzie met anderen of wordt vaak gepest. Een kindertherapeut kan uitkomst bieden op het moment, dat de ouders niet meer weten hoe ze hun kind kunnen helpen.

Ieder mens, dus ook ieder kind, is uniek en heeft daarom recht op een behandeling waarbij gekeken wordt naar de specifieke eigenschappen van het kind, de klacht en de omstandigheden. Het kind staat centraal; het kind bepaalt het te behalen doel en het tempo van de therapie. Als integratieve kindertherapeut ga ik er van uit dat een kind zelf weet wat goed voor hem is.

Tijdens de therapie selecteer ik die interventies uit verschillende psychologische behandelmodellen, die van belang zijn voor dit specifieke kind. In sommige gevallen zal het kind worden doorverwezen naar een arts of andere therapeut. Het kan zijn dat het kind medisch behandeld dient te worden of dat er een sprake is van een contra-indicatie voor kortdurende kindertherapie.

kind weet het, kind kan het, kind doet het!

Doel van de therapie

Het aanspreken van het zelfhelende vermogen van uw kind, zodat het weer leert zelfstandig datgene te bereiken wat hij of zij wil. Het kind bepaalt mede het doel van de therapie en is daarom ook zeer gemotiveerd om dit doel te bereiken!

Het materiaal en de methodiek

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Dit kan verbaal zijn, maar meestal gebeurt dit echter in spelvorm. Daarom wordt er gebruik gemaakt van materiaal, dat aansluit bij de belevingswereld van uw kind: knuffels, auto's, poppen, spellen, knutselmateriaal, e.d.

stenenIk maak gebruik van verschillende methoden, zoals knuffeltechniek, visualisaties, therapeutisch spel, ontspanningsoefeningen en sprookjes. Uitgangspunt is steeds, dat een kind vele kwaliteiten heeft die hem of haar kunnen helpen om te bereiken wat hij of zij wil.