De therapeut

Mijn naam is Natalija Grasso. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de commerciële sector. Natalija GrassoToen ik moeder werd, besloot ik mijn hart te volgen door een andere richting in te gaan. Als kind heb ik het niet altijd makkelijk gehad. Op moeilijke momenten waren er altijd volwassenen die het goed met mij voor hadden. Ik zal deze mensen nooit vergeten.

Deze herinnering is voor mij de motivatie om kindertherapeut te willen worden; wellicht kan ik een paar kinderen steunen op moeilijke momenten en wie weet denken zij als volwassenen nog eens terug aan de steun die zij kregen.

Ik ben afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

ikjz-logo Ik heb geregeld overleg met collega's in intervisie en supervisie. Daarnaast volg ik regelmatig nascholingscursussen (o.a. methodiek I-TOF® (broekpoepen / fecale incontinentie), juridische zaken in de kindertherapie, kind en echtscheiding e.d.) Ik hecht veel waarde aan het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in mijn vakgebied. Ook vind ik het belangrijk, dat ouders en kinderen hun weg weten te vinden in de wirwar van therapieland, wat geleid heeft tot een samenwerkingsverband met de integratieve kinder- en jongerentherapeuten in de Zaanstreek

In de praktijk coach ik kinderen in de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar die tijdelijk niet lekker in hun vel zitten of die moeite hebben met hun (sociale) omgeving. Daarnaast coach ik pubers/teeners/jongeren vanaf 13 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de jaren waarin zowel fysiek als geestelijk zo veel verandert.

  • Specialisatie Prikkelbaar DarmSyndroom met hypnotherapeutische interventies
  • kinderen en jongeren die last hebben van obstipatie en/of poepbroeken
  • kinderen en jongeren die het moeilijk hebben met de scheiding van hun ouders
  • kinderen en jongeren die door (faal)angst en/of weinig zelfvertrouwen belemmerd worden