Broekpoepen

Broekpoepen (fecale incontinentie); dat is SHIT!!!!!!

Fecale incontinentie is een lastig probleem bij kinderen vanaf 4 jarige leeftijd en wordt vaak ten onrechte gezien als een onzindelijkheidprobleem. Daarom wordt er meestal door ouders/verzorgers te laat hulp gezocht. Het kind heeft twee tot meerdere keren per week poep in zijn/haar ondergoed en heeft hier al langere tijd last van. Broekpoepen wordt bijna altijd veroorzaakt door ernstige verstopping (obstipatie). In zeldzame gevallen is er sprake van een lichamelijke afwijking en is medische hulp noodzakelijk.

Mogelijke gevolgen van ernstige obstipatie met broekpoepen als gevolg. Wanneer het 't kind wel lukt om de grote harde hoop eruit te krijgen, is er een gerede kans dat het poepen pijn doet en er anusscheurtjes (fissuren) kunnen ontstaan door die harde ontlasting. Hierdoor kan het kind angstig worden en besluiten om de ontlasting te gaan ophouden om zo niet weer met pijn te worden geconfronteerd. Hierdoor kan er een patroon van chronische verstopping ontstaan wat zeer moeilijk te doorbreken is.

Gevolgen

Mogelijke verdere gevolgen voor het kind zouden kunnen zijn:

  • een negatief zelfbeeld (kind vindt zichzelf een baby, schaamt zich, voelt zich waardeloos en krijgt dit beeld ook vaak mee door zijn/haar omgeving)
  • sociale isolatie (door poepgeur wordt het kind gemeden en/of gepest door leeftijdsgenoten of durft zelf geen contacten aan te gaan)
  • het verdwijnen van de natuurlijke aandrang om te poepen
  • chronische obstipatie
  • blaasproblemen zoals broekplassen en/of blaasontstekingen

Methode Superpoeper ©

superpoeper Natalija Grasso van De Driehoek kindertherapie is een van de eerste kindertherapeuten die werkt volgens de Methode Superpoeper ©, een methodische werkwijze voor zorgprofessionals binnen de jeugdzorgverlening gericht op poepproblematiek bij kinderen en hun ouders. Met als doel kind en ouders op adequate en snelle wijze inzicht te bieden in de knelpunten en helppunten bij de poepproblematiek. De methodiek is ontwikkeld door Hadassa Voet, en o.a. aangesloten bij de Landelijke Werkgroep Poeppoli’s Nederland.

Systeemgerichte aanpak

Methode Superpoeper © is gericht op het kind en het gezin en de sociale context. Centraal staat het kind met het poepprobleem die vanuit zes verschillende invalshoeken worden onderzocht, verklaard en behandeld. Voorop hierbij staat respect voor de uniekheid en eigenheid van het kind en de liefhebbende zorg van de ouders.

Werkwijze

De werkwijze binnen deze methodiek start met een intensieve therapeutische oudertraining ZAT © *. Deze oudertraining is meestal afdoende, maar kan (in overleg) worden opgevolgd door individuele kindsessies volgens de methode Superpoeper © **;